کار کنید و خودتان باشید!

نمایش پیشنهادات و مشاغل موجود

سرپرست دیجیتال مارکتینگ

مکان: ایران، تهران نوع : تمام وقت

مدیر مسئول پروژه (جوان)

مکان: ایران، همدان نوع: تمام وقت

متخصص سئو

مکان: ایران، مشهد نوع: دور کاری

مشاور ارشد طراحی محصول

مکان: ایران، تهران نوع : دور کاری

متخصص برندسازی

مکان: ایران، اصفهان نوع: تمام وقت

ارشد توسعه دهنده وب (پایتون)

مکان: ایران، اصفهان نوع: تمام وقت

متخصص تضمین کیفیت

مکان: ایران، رشت نوع: تمام وقت

مسئول مدیر پروژه (جوان)

مکان: ایران، کرمان نوع: دور کاری

توسعه دهنده ارشد وب

مکان: ایران، البرز نوع: دور کاری

زمان وسیله اصلی نیست

رهبران مشاغل قدرت مراقبت از کودکان را در اولویت خود قرار می دهند.

رهبران

حمایت کردن

تیم

گردهمایی

دانش

به اشتراک گذاری

رشد

بودجه

قابل انعطاف

ساعت ها

خوشمزه

ناهار

رایگان

مک بوک

سلامت

بیمه

ما بهترین هستیم

بلو از سال ۱۳۸۵ تا کنون بهترین مشاوره مالی را برای شرکتهای برتر بین المللی ارائه داده است

سوابق فعالیت

از بانکداری و بیمه گرفته تا ثروت ، مدیریت و اوراق بهادار در توزیع مالی

بیش از ۳۵۰ پروژه انجام شده

از بانکداری و بیمه گرفته تا ثروت ، مدیریت و اوراق بهادار در توزیع مالی

بیش از ۵۰۰ مشتری ثابت

از بانکداری و بیمه گرفته تا ثروت ، مدیریت و اوراق بهادار در توزیع مالی

بیش از ۷۵۰ تیم کارشناسی

از بانکداری و بیمه گرفته تا ثروت ، مدیریت و اوراق بهادار در توزیع مالی

مشاوره رایگان دریافت کنید

از بانکداری و بیمه گرفته تا ثروت ، مدیریت و اوراق بهادار در توزیع مالی