ما آینده شما را بیمه می کنیم همکاری با ما بیشتر بیاموزید

مزایای مالیاتی

از بانکداری و بیمه تا مدیریت دارایی و توزیع اوراق بهادار که اختصاص داده ایم

مجوز شرکت

از بانکداری و بیمه تا مدیریت دارایی و توزیع اوراق بهادار که اختصاص داده ایم

مشاوره مالی

از بانکداری و بیمه تا مدیریت دارایی و توزیع اوراق بهادار که اختصاص داده ایم

درباره ما

ما بزرگترین کارشناس تجارت در اروپا و آسیا هستیم

تیم ها در خدمت کلیه بخش های اصلی هستند. صنعت کار ما بیش از ۴۰ سال تجربه دارد که توسط ۵.۷۰۰ متخصص در مهمترین مراکز مالی جهان ارائه شده است

با ۲۰ سال تجربه موفق در ارائه راه حل‌ های تجاری همواره در کنار شما بوده ایم

۰ K

مشتری جهانی

۰ +

مشتری ثابت

۰ %

کارشناسان متعهد

۰ +

کشور خدمات دهنده

بلو

بلو بهترین راه حل مالی برای تجارت را به شما می دهد

امنیت

از بانکداری و بیمه گرفته تا مدیریت ثروت و توزیع اوراق بهادار ، ما به خدماتی که تیم ها به همه خدمات می دهند ، مالی می دهیم

انعطاف پذیری

از بانکداری و بیمه گرفته تا مدیریت ثروت و توزیع اوراق بهادار ، ما به خدماتی که تیم ها به همه خدمات می دهند ، مالی می دهیم

مراحل کار

مراحل کاری ما

جزئیات را جمع آوری کنید

از بانکداری و بیمه تا مدیریت دارایی و توزیع اوراق بهادار که اختصاص داده ایم

پیدا کردن راه حل

از بانکداری و بیمه تا مدیریت دارایی و توزیع اوراق بهادار که اختصاص داده ایم

گرفتن بهترین نتیجه

از بانکداری و بیمه تا مدیریت دارایی و توزیع اوراق بهادار که اختصاص داده ایم

وظایف

ما بزرگترین کارشناس تجارت در اروپا و آسیا هستیم

سود اضافی از طریق سرمایه گذاری

از بانکداری و بیمه گرفته تا مدیریت ثروت و توزیع اوراق بهادار ، مالی را اختصاص دادیم

سود را گسترش داده و مالیات را کاهش دهید

از بانکداری و بیمه گرفته تا مدیریت ثروت و توزیع اوراق بهادار ، مالی را اختصاص دادیم

مناطق خدماتی

خدماتی که به سراسر جهان ارائه می دهیم

از بانکداری و بیمه گرفته تا مدیریت ثروت و توزیع اوراق بهادار ، ما خدمات مالی را به آنها اختصاص دادیم که این تیم ها به کلیه بخش های اصلی خدمت می کنند.

کار ما بیش از ۴۰ سال تجربه دارد. آنها توسط ۵.۷۰۰ متخصص در جهان ارائه شده اند. 

صرفه جویی

بیمه عمر و سلامت

بانکداری و امور مالی

برنامه بازنشستگی

وام خانه و تجارت

مشاوره تجاری

موارد خاص

پروژه های کامل شده

خدمات ما به سراسر دنیا

از بانکداری و بیمه گرفته تا مدیریت ثروت و توزیع اوراق بهادار ، ما خدمات مالی را به آنها اختصاص دادیم که تیم در خدمت کلیه بخشهای اصلی است.

بیشتر بخوانید

خدمات برتر، اطمینان بیشتر

از بانکداری و بیمه گرفته تا مدیریت ثروت و توزیع اوراق بهادار ، ما خدمات مالی را به آنها اختصاص دادیم که تیم در خدمت کلیه بخشهای اصلی است.

بیشتر بخوانید

شرکت برتر ارائه بهترین خدمات

از بانکداری و بیمه گرفته تا مدیریت ثروت و توزیع اوراق بهادار ، ما خدمات مالی را به آنها اختصاص دادیم که تیم در خدمت کلیه بخشهای اصلی است.

بیشتر بخوانید

از بانکداری و بیمه گرفته تا مدیریت ثروت و توزیع اوراق بهادار ، ما به خدمات مالی اختصاص می دهیم که تیم ها به کلیه بخشهای اصلی خدمات می دهند.

رابرت مارتس سئوکار

از بانکداری و بیمه گرفته تا مدیریت ثروت و توزیع اوراق بهادار ، ما به خدمات مالی اختصاص می دهیم که تیم ها به کلیه بخشهای اصلی خدمات می دهند.

جولی رابرتز مدیر

از بانکداری و بیمه گرفته تا مدیریت ثروت و توزیع اوراق بهادار ، ما به خدمات مالی اختصاص می دهیم که تیم ها به کلیه بخشهای اصلی خدمات می دهند.

مارک استیو سئوکار