استاندارد
۳۵۴ تومان / ماهیانه
  • + ۵۰ ویجت حرفه ای
  • + ۳۰۰ قالب آماده
  • صفحه ساز قالب
  • صفحه ساز ووکامرس
  • شش ماه پشتیبانی رایگان
حرفه ای
۶۰۰ تومان / ماهیانه
  • + ۵۰ ویجت حرفه ای
  • + ۳۰۰ قالب آماده
  • صفحه ساز قالب
  • صفحه ساز ووکامرس
  • شش ماه پشتیبانی رایگان